Słownik pojęć

 • Alternating (ze zmianą) – ćwiczenie wykonywane ze zmianą strony przy każdym powtórzeniu. Np. ręki przy każdym powtórzeniu rwania kettlebell lub nogi przy przysiadzie na jednej nodze – pistols
 • Benchmark - jest to WOD sprawdzający Twoją sprawność. Z góry ustalone zestawy ćwiczeń, takie same na całym świecie. Benchmarki są nazywane od nazw huraganów (Fran, Barbara, Helen).
 • Bumper – ogumowane obciążenie/talerz na sztangę odporne na rzucanie
 • G (gymnastics) – ćwiczenia gimnastyczne z ciężarem własnego ciała
 • BW (body weight) – ćwiczenia z ciężarem własnego ciała. Czyli bez dodatkowego obciążenia.
 • GHD - Glute Ham Developer - przyrząd do wykonywania brzuszków oraz wyprostów tułowia
 • HERO WOD – trening stworzony, aby uczcić pamięć poległego żołnierza.
 • MetCon (metabolic conditioning) – trening metaboliczno-kondycyjny na wysokiej intensywności.
 • No Rep – niezaliczone powtórzenie, wykonane poza wyznaczonymi standardami
 • PR (personal record) – rekord
 • Rack – klatka lub stojaki do ćwiczeń np. przysiadów ze sztangą
 • Rep (repetition) – powtórzenie
 • RM (repetition maximum) – powtórzenie wykonane z maksymalnym obciążeniem
 • Rx'd (as prescribed) – WOD w wersji zalecanej, bez skalowania
 • Set – seria
 • Skalowanie – dostosowywanie treningu do możliwości ćwiczącego
 • TC (time cap) – limit czasowy
 • UB ( unbroken) – określone liczba powtórzeń wykonana bez przerwy
 • W (weightlifting) – podnoszenie ciężarów
 • WOD (Workout of The Day) – trening dnia

Formy treningów dnia:

 • AMRAP (as many rounds/reps as possibile) – maksymalna liczba rund, bądź powtórzeń możliwych do wykonania w określonym czasie
 • AHAP (as heavy as possible) – ćwiczenie wykonywane z maksymalnym ciężarem
 • AFAP (as Fast as possible) – ćwiczenie wykonywane tak szybko jak jest to możliwe
 • BUY IN – element do wykonania na początku WOD - wkupne
 • BUY OUT – element do wykonania na koniec WOD - wykupne
 • EMOM (every minute on the minute) – wykonujemy dany element w minucie. Jeśli skończymy swoje zadanie przed upływem danej minuty – odpoczywamy do końca tej minuty
 • FT (for time) - wykonanie treningu na czas, możliwie jak najszybciej
 • RFT (rounds for time) – określona liczba rund do wykonania na czas
 • Tabata – zestaw dowolnych ćwiczeń wykonywanych w schemacie: 8 rund: 20 sekund pracy, 10 sekund odpoczynku.