CROSSFIT

TRZY FILARY NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ CROSSFIT
I ODPOWIEDŹ NA PYTANIE: CZY DAM SOBIE RADĘ?

how to build your own website for free

CZYM JEST CROSSFIT?

Cros­sFit to re­wo­lu­cyj­ny, stwo­rzo­ny w sło­necz­nej Ka­li­for­nii, ogól­no­ro­zwo­jo­wy sys­tem ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej, któ­ry od 2000 ro­ku zdo­by­wa rze­sze zwo­len­ni­ków na ca­łym świe­cie. Po­pra­wia kon­dy­cję i ogól­ną spraw­ność or­ga­ni­zmu, zwięk­sza wy­dol­ność i bu­du­je wy­trzy­ma­łość.

Mobirise

METABOLIC CONDITIONING

Trening wytrzymałościowy

Mobirise

GYMNASTICS

Ćwiczenia z ciężarem własnego ciała

Mobirise

WEIGHTLIFTING

Trening z obciążeniem

Mobirise

CZY DAM SOBIE RADĘ?

Treningi układane są w taki sposób, by mógł je wykonać każdy - mają wiele poziomów trudności i zaawansowania. Zawsze prowadzą je wykwalifikowani trenerzy, którzy służą pomocą i nikomu nie odpuszczają

Zajrzyj na naszego bloga i przeczytaj artykuł, gdzie nasz Head Coach Tomasz Sypniewski tłumaczy techniki stopniowania treningu – tak, aby wszy­scy nie­za­leż­nie od stop­nia za­awan­so­wa­nia by­li w sta­nie je wy­ko­nać.

Mobirise

CROSSFIT LITE

Poznaj nasz autorski program dla początkujących.

CrossFit Lite to oferta dla wszystkich, którzy szukają możliwie indywidualnej opieki trenerskiej i skutecznego programu treningowego.

NIE ZWLEKAJ,
ZACZNIJ DZIAŁAĆ!

ZAPISZ SIĘ NA SWÓJ PIERWSZY
DARMOWY TRENING INTRO!

DANE KONTAKTOWE

Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa

Telefon: +48 694 460 808

E-mail: ask@crossfitmgw.pl 

GODZINY OTWARCIA

Pn - Pt 6:30- 22:00

Sb 10:00- 17:00

Nd 11:00- 13:00